Серед міських гербів Руси (України) геральдичний знак Львова займає особливе місце.

Серед міських гербів Руси (України) геральдичний знак Львова займає особливе місце. В ньому поєднано глибоку старожитність та класичність форм європейської геральдики. Збережені до сьогодні сфрагістичні пам’ятки дозволяють стверджувати, що герб міста постав ще на зламі ХІІІ–XIV ст., в часи Руського королівства, як і міські герби Володимира та Перемишля. Відтоді іконографія герба Львова протягом довгих століть залишалася майже незмінною: в міській брамі під трьома вежами вміщено державно-династичний знак правителів Руси – лева.

У цьому поєднанні відображено дві головні ідеї – самоврядність міської громади (оборонні споруди) та столичний статус Львова. Подібну конструкцію мали найдавніші герби й інших європейських столиць, як-от Кракова та Берліна. Крім того, фігура лева виконує ще й роль гласної фігури – такої що апелює до назви міста (надзвичайно поширена практика у середньовічній геральдиці цілої Європи). Попри другорядні доповнення у щиті та додавання різноманітних позащитових елементів, зумовлених перебуванням Львова у складі різних держав, основа його старовинного герба збереглася дотепер.

17 червня 1356 року король КазимирIII надав Львову магдебурзьке право.

Зображення – з булли папи СикстаV про додавання до герба м.Львова елементів з його архієпископського герба, 15 вересня 1586р.: ЦДІАЛ, ф.131 оп.1 спр.603 (посилання).

Комментарии